.

با آسان پرداخت بدون نیاز وب سایت یا وبلاگ، می توانید برای خدمات و محصولات خود فاکتور فروش ایجاد نموده و لینک آن را برای مشتریان تان ارسال نمایید تا به راحتی خدمات و محصولات شما را از امن ترین درگاه پرداخت کشور خریداری نمایند